LotusBalans

Voorwaarden Workshops LotusBalans

Op alle Workshops van LotusBalans zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bij niet tijdige afzegging gelden de volgende terugbetalingsvoorwaarden:

1. afzeggen 48 uur van tevoren, vindt geen teruggave van het Workshopbedrag plaats

2. bij afzegging 14 werkdagen van tevoren, vindt 50% teruggave van het Workshopbedrag plaats

Voor 1 en 2 geldt dat bij een geldige reden, er in overleg een nieuwe datum kan worden gekozen.
De geldigheid is ter beoordeling van Praktijk LotusBalans.

Indien er sprake is van een contra-indicatie of gedeeltelijke contra-indicatie, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers om deze te checken en bij twijfel voorafgaand contact op te nemen met de huisarts of deelname mogelijk is.

Is er sprake van contante betaling, en niet tijdige afzegging, dan zal er een factuur worden verstuurd.
Indien u reserveert voor een Workshop, gaat u automatisch akkoord met de LotusBalans voorwaarden
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.