LotusBalans

Voorwaarden Workshops LotusBalans

Op alle Workshops van LotusBalans zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bij niet tijdige afzegging gelden de volgende terugbetalingsvoorwaarden:

1. afzeggen 48 uur van tevoren, vindt geen teruggave van het Workshopbedrag plaats

2. bij afzegging 14 werkdagen van tevoren, vindt 50% teruggave van het Workshopbedrag plaats

3. indien op initiatief van de deelnemers een deel van de workshop niet plaatsvindt, vindt er geen restitutie plaats. LotusBalans kent een ruimhartig verhinderingsbeleid t.a.v. overmacht (b.v. ziekte, zwangerschap, e.d.). Dit geldt echter ook als er vanwege overmacht door LotusBalans geen workshop kan worden gegeven.

Voor 1 t/m  3 geldt dat bij een geldige reden, er in overleg een nieuwe datum kan worden gekozen.
De geldigheid is ter beoordeling van Praktijk LotusBalans.

Indien er sprake is van een contra-indicatie of gedeeltelijke contra-indicatie, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers om deze te checken en bij twijfel voorafgaand contact op te nemen met de huisarts of deelname mogelijk is.

Is er sprake van contante betaling, en niet tijdige afzegging, dan zal er een factuur worden verstuurd.
Indien u reserveert voor een Workshop, gaat u automatisch akkoord met de LotusBalans voorwaarden
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.