LotusBalans

Klassikale Kindermassage

Klassikale kindermassage op scholen, BSO’s, verenigingen en peuterspeelzalen
Voor scholen, BSO’s, verenigingen en peuterspeelzalen is het mogelijk bij LotusBalans workshop/ lesprogramma Klassikale Kindermassage te boeken.

Effecten van kindermassage
Kindermassage, of ook wel “Leren aanraken met aandacht en respect” heeft een positief effect op de groep én het individuele kind. Enkele voordelen zijn:

 • het groepsproces wordt gestimuleerd op een interactieve manier
 • groeiend zelfvertrouwen bij kinderen
 • kinderen gaan (nog) makkelijker samenwerken en spelen
 • aandacht en respect voor elkaars grenzen
 • open communicatie over het ervaren, aangeven en bewaken van de eigen grenzen
 • vermindering van stress
 • vermindering pestgedrag. Uit Scandinavisch onderzoek is gebleken dat wanneer er in een klas gepest werd, er door wekelijkse kindermassagelessen het pesten afnam van 12% naar 2%.
 • meer positieve communicatie bij emoties
 • beter slapen
 • een hogere concentratie en betere leerprestaties
 • het immuunsysteem verbetert en het spreekt het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan
 • leerkracht heeft een tool in handen om op bepaalde momenten rust en concentratie te kunnen brengen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een Cito-toets of bepaalde les

Opbouw van het programma
In een introductiebijeenkomst ontvangen de leerkrachten informatie over de inhoud van het lesprogramma en de effecten van klassikale kindermassage op het welzijn van kinderen. Daarna volgen 5 bijeenkomsten waarin de kinderen – onder toeziend oog van de leerkracht – elkaar met aandacht en respect leren aanraken.

Belangrijk: Een kind dat aangeeft (even) niet mee te willen doen, mag dat altijd aangeven. Vrijheid staat voorop. De workshop is uiteraard volledig in kledij, de kinderen doen de oefeningen in de klas onder toeziend oog van de juf of meester.

Bijeenkomst 1                introductie voor de leerkracht(en)
Bijeenkomst 2 t/m 6     massagelessen in de klas
Bijeenkomst 7                herhalingsles, 1 of 2 maanden na de laatste bijeenkomst

» Contact opnemen

Inhoud van het programma
De Klassikale Kindermassagelessen vinden plaats in de klas. Deelname aan de massage is altijd vrijwillig. Op speelse wijze krijgen de kinderen oefeningen over ademhaling, aanraken met aandacht en respect, ontspanning en communicatie.

Bij de kindermassage gaan de kinderen leren elkaar via de onderlinge kindermassage met aandacht en respect aan te raken. Het ontvangende kind zit – volledig gekleed – op zijn/haar eigen stoel en ligt met de armen op de tafel. Het gevende kind staat of zit erachter. In de serie bijeenkomsten leren de kinderen allerlei bewegingen die ze doen op het hoofd, de armen en de rug. Zodra het ontvangende kind wil stoppen, kan hij/zij dit altijd direct aangeven. De bewegingen worden voorgedaan op een leerkracht of een aanwezige volwassene/ouder/begeleider door docente Kindermassage Anja.

Rol van de ouders
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvangen de ouders een brief over het lesprogramma. Vragen of eventuele bezwaren kunnen dan bij de leerkracht worden aangegeven.

Vergoeding
De kosten voor het LotusBalans Kindermassage lesprogramma bedragen € 495,00 per groep voor 7 bijeenkomsten. Wilt u voor meerdere groepen of locaties het LotusBalans Kindermassage lesprogramma boeken, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Een voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders is ook mogelijk. De kosten bedragen € 39,00 per bijeenkomst.

Interesse in het Kindermassage lesprogramma?
Wilt u een kennismakingsgesprek met mij, Anja, docente Onderlinge Kindermassage van LotusBalans? Neem contact met mij op. Met plezier vertel ik u meer over het lesprogramma.

» Contact opnemen